Search
Generic filters

Andon call betyr ikke alltid problemer

Andon call betyr ikke alltid problemer

Andon-systemer i produksjonsindustrien

Andon-systemer brukes først og fremst i produksjonsindustrien. Opprinnelig ble de designet for produksjonspersonell, maskinoperatører eller vedlikeholds- og reparasjonspersonell for raskt å rapportere problemer. Vanligvis aktiveres systemene ved å trykke på en knapp eller trekke i en snor, men det finnes også overvåkingssystemer som automatisk kan varsle, f.eks. ved maskinstopp. 

 

En av de vanligste visuelle alarmene er lys, ofte i rødt, gult og grønt (signaltårn), for å indikere alvorlighetsgraden av problemet og plasseringen. 

 

I dag finnes det i tillegg til lys også mange andre muligheter, som lydalarm eller tekstmeldinger på skjerm eller lignende. Det er her pager og personsøkersystemer er spesielt interessante, da enkelte typer kan motta tekster eller en alarm i form av lys eller vibrasjoner. 

 

Mange vil kanskje si at du kan bruke en smarttelefon til dette formålet, men personsøkere er betydelig mer robuste enn telefoner, noe som er avgjørende i produksjonsmiljøer som kan være harde mot elektronikk. I tillegg er personsøkersystemer ikke avhengige av nettverk da de har sin egen trådløse signaloverføring. 

  

 

 

Effektiv kommunikasjon med personsøkersystemer

Som nevnt er Andon personsøkersystemer ikke bare for kritiske alarmer. De kan også forbedre produksjons- og logistikkprosesser. For eksempel kan ringeknapper installeres ved produksjonsmaskiner og signalet kan sendes til en arbeidsleder eller en person som skal levere deler til produksjon. Maskinføreren trenger bare å trykke på en knapp for å kommunisere hva slags service eller hjelp han trenger uten å forlate maskinen. 

 

Å utstyre en gaffeltruck med et Andon personsøkersystem kan også forbedre effektiviteten. De ulike produksjonsenhetene eller maskinene kan tilkalle gaffeltrucken hvis f.eks. trenger å flytte en pall eller få levert nye varer. Føreren av gaffeltrucken kan se hvilke maskiner som kaller på et lite display i lastebilen, noe som gjør kommunikasjonen enkel og effektiv. 

 

Det er mange steder i en produksjonshall eller et kontor hvor rask og effektiv kommunikasjon er nødvendig, og et personsøkersystem er ofte det ideelle verktøyet for dette formålet. 

 

Effektiv styring av lastebiler med personsøkersystemer på lasterampene

Et annet område hvor personsøkersystemer brukes i produksjonsbedrifter er på lageret eller på rampene. På steder hvor varer må fraktes til og fra lageret, er det vanlig å se lastebiler som står i kø for å få tilgang til en ledig rampe. Med et personsøkersystem kan du effektivt administrere dette. Når en lastebil ankommer, får sjåføren en personsøker og sendes til en tildelt parkeringsplass. Når rampen er klar for lasting eller lossing, kan sjåføren tilkalles med et enkelt signal. Enten får han beskjed om hvilken rampe han må kjøre til når han blir tilkalt, eller så kan personsøkeren ha et display som viser rampeinformasjonen. Systemet fungerer også bra når det er mange utenlandske sjåfører, da alle forstår signaler som vibrasjoner og blinklys. 

 

Så om du kaller det et Andon-system eller et personsøkersystem for produksjonsbedrifter, spiller det ingen rolle i prinsippet. Det viktige er at det øker effektiviteten, sparer tid og penger for selskapet og er enkelt og billig å installere. 

.

Discover Systems Logo