Search
Generic filters

LEASING, UTLEIE ELLER KJØP PAGER SYSTEM ETTER BEHOV

Leasing eller leie av pager system etter behov

Discover finans

DISCOVER FINANS – FINANSIER ENKELT PAGER SYSTEMET DIT

Discover Systems har eget finansieringsselskap, Discover Finance ApS, og kan derfor tilby en rekke finansieringsmuligheter av pager systemet ditt:

Kontant betaling eller avbetaling
Du kjøper kontant, deretter betaler du for hele pager systemet på en gang etter levering. Du har imidlertid også muligheten til å dele opp betalingen i maksimalt 6 like månedlige utbetalinger

Pager

Sesongleie
Du leier pager systemet med en fast månedlig betaling. Leien betales kvartalsvis og løper over en avtaleperiode. Ved levering av systemet betales leien for første kvartal samt et depositum. Denne løsningen kan med fordel brukes i butikker som er åpne sesongmessig. eller hvis der er et ønske om å spare litt på personalet i en kortere periode.

Leieavtale
Du leier pager systemet med en fast månedlig betaling. Ytelsene belastes kvartalsvis med et minimumsforpliktelse på ett år. Ved levering av systemet betales et etableringsgebyr på NOK 690, samt depositum og leie for første kvartal. Etter opphør av avtalen returneres systemet uten ekstra kostnad og du er derfor kun ansvarlig for eventuelle mangler eller skader på pager systemet.

Leasing 2 ellet 3 år med fortrinnsrett
Du oppretter en 2 eller 3-årig leasingavtale med kvartalsbetalinger på forhånd. Ved levering av systemet betales et etableringsgebyr på NOK 690, samt depositum og leie for første kvartal. Når leasingperioden etter 2 eller 3 år utløper, er det mulig å kjøpe systemet for en avtalt gjenværende kjøpesum. Alternativt sendes systemet tilbake og du er kun ansvarlig for eventuelle feil eller skader på systemet.

HVIS DU ØNSKER ET NYTT ELLER BARE ET BRUKT PAGER SYSTEM, HAR VI RIKTIG LØSNING

La oss få vite hva dine behov er, og sammen finner vi den beste løsningen for din virksomhet.

Prøn et system gratis nå

Test et system gratis nå, klikk her

Discover Systems Logo