Search
Generic filters

PAGER ELLER PAGER-SYSTEMER

HAR MANGE NAVNE

PAGER ELLER PAGER-SYSTEMER HAR MANGE NAVNE

I de 20 årene vi har jobbet med personsøkersystemer, har vi møtt mange forskjellige navn på en personsøker eller pager.

De mest brukte er buzzer, bipper eller pibber, men det er også navn som brik eller veikro brik,

restaurant pager, pizzabrikke, pasientpager eller matbrikke, bestillingsbrikke, købrikke, restaurant personsøker er bare noen av disse.

Buzzer og piper brukes også internasjonalt, men det er vanligvis det samme, nemlig at det er en personsøker som buzzer eller piper uansett i hvilken industri den brukes. Restaurantene bruker dem til å tilkalle gjester når maten er klar. Logistikksteder bruker en buzzer-personsøker for å ringe lastebiler som venter på en bestemt rampe. Sykehus tilkaller pasientene når det er deres tur.

Buzzers eller piper eller personsøkere, uansett navn, har vært et hjelpemiddel i mange år for ulike bransjer og her på 1900-tallet er det mange som spør om mobiltelefonen ikke vil overta funksjonen fra buzzer eller piper til mennesker når de er i ventesituasjon.

Dette er selvfølgelig et reelt spørsmål, men det kan sies at det til tross for den teknologiske utviklingen fortsatt er mange steder hvor en buzzer eller en piper kan brukes. Dette er fordi SMS-teknologi fremdeles ikke alltid er i det som kalles sanntid. Man kan dermed bli utsatt for

en sendt SMS kommer bare etter mange minutter eller i alvorlige tilfeller etter timer, på grunn av overbelastning i nettverk osv. Dette skjer ikke for en personsøker, buzzereller bippersystem, da dette er et lukket system som bare ringer gjester, pasienter eller personer du søker. Du kan forestille deg at spisested som kaller en gjest til å hente maten sin med en SMS-melding kun får beskjed 10 minutter etter at meldingen er sendt, og da er maten kald!

Du overlever sannsynligvis kald mat, men det er mange steder hvor buzzer og bibbersystemer er mye viktigere. Tenk for eksempel. på brannmenn, politi, industri der man må varsle om noe, bare for å nevne noen. I tillegg er det mange mennesker som ikke ønsker å oppgi telefonnummeret sitt for å bli surret gjennom det, ettersom de er redde for at antallet deres blir misbrukt, og pasienter på sykehus ikke alltid har telefonen med seg, eller vil ikke gi nummeret sitt til andre. I spisesteder kan det være vanskelige å lage et køsystem med bare mobiltelefon, da det ikke er tid til å registrere et mobilnummer, og i mange køsystemer er det ikke mulig der gjesten f.eks. har et utenlandsk nummer.

Silent ordering system gæstekald kundeservice reducering af ventetid briksystem

Det samme gjelder i logistikkbransjen der buzzer og bibber-personsøkere brukes til å kalle lastebiler for en rampe. Hvis alle ramper er opptatt når lastebilen ankommer laste- eller losserampen, kan den kjøre bort og vente, og føreren får beskjed via en buzzer / pipper når rampen er fri. Den meldingen kan godt komme via SMS, men er dette igjen i sanntid? Og siden mange sjåfører kan være fra utlandet, så vel som bare har sine egne private mobiltelefoner, vil de heller ikke oppgi nummeret sitt av frykt for kostnadene ved en tekstmelding. På samme måte er det ofte slik at sjåfører benytter anledningen til å sove litt mens de venter, og det er en buzzer eller en pager som pipper som er et kraftigere verktøy for å vekke folk.

Så buzzere eller bippere forsvinner ikke bare til fordel for mobiltelefoner, men vi vil trolig i fremtiden se flere og flere systemer som lar brukeren kombinere SMS-meldinger med personsøkere og buzzere / lydsignaler, ettersom du er mer fleksibel.

Discover Systems har over 20 års erfaring med buzzere, bippere, personsøkere eller hva du enn vil kalle dem, så la oss gi deg veiledning om hvordan det kan styrke ventesituasjonene dine.

https://discoversystems.no/produkter/kundeoppkalling/ 

Discover Systems Logo