Search
Generic filters

ANDON PERSONSØGER SYSTEMER I PRODUKSJON OG PÅ LAGER

ANDON PERSONSØGER SYSTEMER I PRODUKSJON OG PÅ LAGER

Når man snakker om andon-systemer i produksjon, omtales systemer ofte som andon-lys. Det vil si en lampe som lyser når noen trykker på en knapp eller et display.

Andon-systemet kan også være et digitalt skilt som kan fortelle en tekst, et tall eller en farve. Ofte på en digital tavle eller skjerm.

De største mulighetene for å sende en direktemelding til mottakeren er med et andon-system basert på en personsøker. En personsøker (også kalt en personsøker) kan gi alarm enten med lyd, blink eller pip, samt sende tekstmeldinger.

Andon-systemet oppsto av kvalitetskontrollmetoder i produksjonssystemer hos Toyota. Her måtte den slå alarm dersom det var et problem i produksjonslinjen. Den som oppdaget problemet måtte trekke i en snor og dermed sende et signal til en andon-alarm. Ofte var det en alarm basert på at kabler og ledninger måtte trekkes for f.eks. en ringeklokke.

I dag er systemene i hovedsak bare en knapp, eller er innebygd i IT-systemer som produksjonen allerede bruker. Dette betyr at andon-alarmer kan sendes trådløst, og er derfor mye mer fleksible. Mottakeren kan ha en personsøker enten på beltet eller som klokke på armen, og man er ikke bundet av å måtte være på samme sted (f.eks. sitte foran en skjerm hele tiden), men kan bevege seg fritt og motta alarmen.

Det kan være grunner til at du ønsker å sende et andon-varsel;

• Varer mangler i emballasjeområdet (se vår sak på COOP https://discoversystems.no/coop-dk-mad-er-coops-online-supermarked-med-et-bredt-utvalg-av-dagligvarer/ )

• Produksjonen stopper et sted i produksjonen

• Funksjonsfeil i maskiner. (se  https://discoversystems.no/personsoeker-for-robotsystemer-og-produksjonsmaskiner/ )

• Hvis det er et sikkerhetsproblem

• Hvis du ønsker å ringe etter hjelp (se vår sak med tannleger; https://discoversystems.no/ringeknapper-gjoer-tannleger-mer-effektive/)

Du kan også bruke et andon-system i butikker. I klesbutikker hvor det f.eks. installerer ringeknapper i garderober slik at kunden kan ringe personalet uten å forlate garderoben. Eller når mekanikeren på verkstedet har et problem og må tilkalle arbeidsleder eller reservedeler.

Andon-anrop er nødvendig overalt! Hos Discover Systems har vi de individuelle løsningene, uansett om det er til produksjon, lager, verksted etc. Bruker din bedrift LEAN eller Six Sigma systemer kan du sannsynligvis også bruke et godt andon system. Ring oss så kan vi vise deg hvordan du oppnår større sikkerhet samt tidsbesparelser og effektiv produksjon.

 

ANDON PAGER SYSTEMERANDON PAGER SYSTEMER

Discover Systems Logo